Directory Tag: bolnica

bolnica

Sort By: Naziv
Opšta bolnica Sveti Jovan
Ive Lole Ribara 38
+381-23-510 765
+381-23-580 030
+381-60-0510 766

Ljubazno i profesionalno osoblje koje Vas očekuje od prijemnog šaltera do lekara specijaliste koji vrši preglede, uz puno poštovanje Vaše ličnosti i razumevanje Vaših potreba i tegoba je ono što nas već godinama čini prepoznatljivim, a sa tom tradicijom nastavlja se i u novootvorenoj bolnici Sveti Jovan.

Naša visokostručna osposobljenost uz primenu adekvatne aparature koja podrazumeva potpuno opremljen rendgen kabinet sa šak tri aparata, kao i ultrazvučni dopler kabinet, daju nam mogućnost da rešimo sve Vaše zdravstvene dijagnostičke probleme. U planu je nabavka CT aparata koji bi znašajno proširio spektar naših mogućnosti.

Prostor u kome se sada nalazimo podleže normativima svetskih standarda za Zdravstvene ustanove i čini ga najmodernijim u regionu, a samim tim i prijatnim za boravak pacijenata.

Naše usluge ne završavaju se u tom smislu dijagnostičkim metodama, već smo u prilici da Vam ponudimo i laboratorijske usluge, kao i brojne preglede lekara različitih specijalnosti, čime se zaokružuje celina u Vašem lečenju na najefikasniji mogući našin, dolascima u zakazano vreme, ali i urgentnom obradom hitnih pacijenata.

Top