Directory Tag: laboratorija

laboratorija

Sort By: Naziv
Biohemijska laboratorija “MEDLAB”
Trg dr Zorana Đinđića 1
+381-23-510082
Medicinska laboratorija “Jugolab Zr”
Dr Vase Savića 36b
+381-23-3150385

Laboratorija JUGOLAB je osnovana 14. aprila 2000. godine u Novom Sadu, a 2005. godine prerasta u Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, registrovan za vršenje analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunologije, mikrobiologije, virusologije i patohistologije. Danas je JUGOLAB savremena laboratorija koja svojim radom odgovara najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtevima svojih korisnika.

Top