Directory Tag: valor

valor

Sort By: Naziv
Valor
Melenački drum 37
+381-23-512177

Društvo sa ograničenom odgovornošću VALOR, osnivač Steva Kočalka, udeo u vlasništvu 100%. Preduzeće osnovano 29.03.1993. sa sedištem u Novom Sadu. Promena sedišta izvršena je 2006, sa promenom sedišta u Zrenjaninu. 2006 godine preduzeće je useljeno u sopstveni objekat od 8.000m2. 2005 god. je osnovan ogranak – veleprodaja Sečanj. Druga veleprodaja je otvorena 2007 god. – ogronak Kovačica. Porast zaposlenih je u stalnom rastu. Porast maloprodajne mreže sa 3 objekta, na današnjih 30.
Povezano pravno lice – UDRUŽENJE DISTRIBUTERA PIĆA d.o.o. Beograd, udeo u kapitalu 5.33%, delatnost – trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima.
Uspeh preduzeća je zasnovan na sledećem – približiti se kupcima, vršiti direktnu dostavu robe u što kraćem roku (u istom danu kad se naruči roba) uz pristupačne cene i odloženo plaćanje. Istovremeno ispunjavamo zahteve dobavljača, poštujemo rokove plaćanja i dogovore vezane za planove prodaje.
Sedište preduzeća, u Zrenjaninu, čini rukovodstvo preduzeća, administrativni radnici, magacinski radnici i vozači. Na prostoru od 8.000m2 nalaze se osnovni magacini, sa voznim parkom i većinom zaliha robe. Preduzeće čine još dve veleprodaje Sečanj i Kovačica koje pokrivaju tržište svojih opština.

Top