Directory Tag: veterinar

veterinar

Sort By: Naziv
Veterina Dimić
Žarka Zrenjanina 78
023/ 567 021
064/ 66 28 977
060/ 66 28 977

Postojimo i radimo još od 1999. godine.

Naš početak se zasnivao na prodaji veterinarskih lekova na veliko i malo. Na samom početku smo imali svega troje zaposlenih , ali se taj broj ubrzo i povećao jer smo sebi zacrtali težak zadatak i cilj. Otvaramo veterinarsku apoteku , a ubrzo zatim i veterinarsku stanicu. Sa otvaranjem stanice omogućio se kvalitetniji i sveobuhvatniji veterinarski posao. Tada nas je bilo šestoro. Kako je obim posla počeo da raste, sa šest ljudi smo se proširili u čitav jedan tim ljudi koji su diplomirani i licencirani veterinari, tehničari, administrativni radnici…

Pored programa mera zdravstvene zaštite domaćih životinja koje smo vršili uveli smo i ostale intervencije.

Veterinarska ambulanta UltimateVet
Cara Dušana 14a
064/ 2022811
023/ 515 287
Top